Utställningsresultat

Inga-Lisa's priser från årsmötet 2011.


Börje blomgrens vpr bästa drevprovshund alla bassetraser.


Dianagården's vpr avseende högsta egenskapspoäng på ett drevprov alla bassetraser.


Årets hund syd 2010 drev


Årets hund hela landet 2010 drev


Årets hund syd 2010 viltspår


Årets hund hela landet 2010 viltspår


Uttagen till viltspår SM 2011


Årets hund syd 2010 viltspår blev Inkelink's Zinedine Zidane PBGV  Uttagen till vilspår SM 2011