Tysk Jakt terrier

Historik


Efter första världskriget lämnade några aktiva jägare den numerärt starka foxterrierklubben för att bygga upp en avel, som uteslutandeskulle ta hänsyn till jaktlig duglighet. Man använde huvudsakligen gammal engelsk strävhårig terrier och welshterrier för att korsa fram rasen. Samtidigt lade man stor vikt vid rasens mångsidighet, att det skulle vara en hård, skalldrivande hund med vattenpassion, en hund med uttalad jaktinstinkt och hög dresserbarhet. År 1926 bildades den tyska jaktterrierklubben.


Användningsområde


Rasen är en mångsidig jakthund, som används framförallt till jakt på vildsvin och som gryt- och eftersökshund. Den används också till jakt på klövvilt med kortdrivande skall samt som apportör. Den är inte lämplig som enbart sällskapshund.


Hälsa


Det är en frisk hundras. Linsluxuation (ögonsjukdom) förekommer.


Egenskaper / Mentalitet


Den har hög jaktlust och viltskärpa. Den är oöm, livlig, arbetsvillig, sällskaplig, lättlärd och krävande.


Storlek och utseende


Mankhöjd är ca 33–40 cm och vikt är för hanar 9–10 kg och tikar 7,5–8,5 kg. Färgen är svart med rödbruna tecken.


Pälsvård


Olika pälstyper förekommer; allt från helt släta till ymnigt strävhår, vissa behöver trimmas.