Inga-Lisa

SEJCH SEVCH SEUCH DKUCH NOUCH FIUCH CIB CIE Inkdot's Inga-Lisa

 Inga-Lisa 10.5 år

Börje Blomgrens vandringspris bästa drevprovshund alla bassetraser.


Dianagården's vandringspris avseende högsta egenskapspoäng på ett drevprov alla bassetraser.


Årets hund syd 2010 drev


Årets hund hela landet 2010 drev


Årets hund syd 2010 viltspår


Årets hund hela landet 2010 viltspår