Utställningsresultat

Inga-Lisa's priser från årsmötet 2011.

 

Börje blomgrens vpr bästa drevprovshund alla bassetraser.

 

Dianagården's vpr avseende högsta egenskapspoäng på ett drevprov alla bassetraser.

 

Årets hund syd 2010 drev

 

Årets hund hela landet 2010 drev

 

Årets hund syd 2010 viltspår

 

Årets hund hela landet 2010 viltspår

 

Uttagen till viltspår SM 2011

 

Årets hund syd 2010 viltspår blev Inkelink's Zinedine Zidane PBGV Uttagen till vilspår SM 2011